bosanski
čeština
Dansk
deutsch
english
español
français
hrvatski
italiano
magyar
nederlands
Norsk
polski
português
român
shqiptar
slovenščina
slovenský
suomalainen
svensk
Türk
Việt
ελληνικά
Беларускія
български
русский
српски
Український
भारतीय
ภาษาไทย
中国的
日本人
Bonusový program STREAKK - kompenzačný plán / marketingový plán / partnerský program / bonusový plán / affiliate program od STKK Staking and Participation in Krypto - Reziduálny príjem do Level-Bonus, Rank Royalty Bonus, Global Lifetime Pool. Napríklad dostanete odmenu vo výške 15 % z ich objemu predaja pre vašich priamych partnerov. - streakk.io (STKK)


Vietnamec, Ukrajinec, turečtina, thai, taliančina, švédsky, srbský, španielčina, slovinčina, slovenský, ruský, rumunčina, riek, portugalčina, Poľský, Nórsky, Nemec, maďarčina, Japonec, holandský, hindčina, francúzština, Fínsky, dánčina, číňan, chorvátsky, Čeština, bulharčina, bosniansky, biela ruština, angličtina, Albánsky,
Odporúčajúci a obchodní partneri môžu nájsť všetky informácie a podrobnosti o kompenzačnom pláne / marketingovom pláne / bonusovom pláne / partnerskom programe tu.: Získajte lukratívne bonusy (Level-Bonus, Rank Royalty Bonus, Global Lifetime Pool) - staňte sa partnerom a odporučte STKK / STREAKK. Podľa marketingového plánu sa provízie vyplácajú nad 15 úrovní. Wallet, Staking, Token Slovensko, Slovakia
slovenský, Slovak - Slovensko,
Domov - Bonusový program STREAKK - kompenzačný plán / marketingový plán / partnerský program / bonusový plán / affiliate program od STKK Vstupná stránka STREAKK - Bonusový program STREAKK - kompenzačný plán / marketingový plán / partnerský program / bonusový plán / affiliate program od STKK
Website Tracking


+++   NÁKUPNÉ UZLY = 200 % CashBack + bezplatné STKK žetóny + zvýšené odmeny za stávky v Streakk peňaženke    +++   NÁKUPNÉ UZLY = 200 % CashBack + bezplatné STKK žetóny + zvýšené odmeny za stávky v Streakk peňaženke    +++   NÁKUPNÉ UZLY = 200 % CashBack + bezplatné STKK žetóny + zvýšené odmeny za stávky v Streakk peňaženke    +++   NÁKUPNÉ UZLY = 200 % CashBack + bezplatné STKK žetóny + zvýšené odmeny za stávky v Streakk peňaženke    +++   NÁKUPNÉ UZLY = 200 % CashBack + bezplatné STKK žetóny + zvýšené odmeny za stávky v Streakk peňaženke    +++   NÁKUPNÉ UZLY = 200 % CashBack + bezplatné STKK žetóny + zvýšené odmeny za stávky v Streakk peňaženke    +++   NÁKUPNÉ UZLY = 200 % CashBack + bezplatné STKK žetóny + zvýšené odmeny za stávky v Streakk peňaženke    +++   NÁKUPNÉ UZLY = 200 % CashBack + bezplatné STKK žetóny + zvýšené odmeny za stávky v Streakk peňaženke    +++   NÁKUPNÉ UZLY = 200 % CashBack + bezplatné STKK žetóny + zvýšené odmeny za stávky v Streakk peňaženke    +++   NÁKUPNÉ UZLY = 200 % CashBack + bezplatné STKK žetóny + zvýšené odmeny za stávky v Streakk peňaženke    +++   NÁKUPNÉ UZLY = 200 % CashBack + bezplatné STKK žetóny + zvýšené odmeny za stávky v Streakk peňaženke   +++   NÁKUPNÉ UZLY = 200 % CashBack + bezplatné STKK žetóny + zvýšené odmeny za stávky v Streakk peňaženke    +++   NÁKUPNÉ UZLY = 200 % CashBack + bezplatné STKK žetóny + zvýšené odmeny za stávky v Streakk peňaženke    +++   NÁKUPNÉ UZLY = 200 % CashBack + bezplatné STKK žetóny + zvýšené odmeny za stávky v Streakk peňaženke    +++   NÁKUPNÉ UZLY = 200 % CashBack + bezplatné STKK žetóny + zvýšené odmeny za stávky v Streakk peňaženke    +++   NÁKUPNÉ UZLY = 200 % CashBack + bezplatné STKK žetóny + zvýšené odmeny za stávky v Streakk peňaženke    +++   NÁKUPNÉ UZLY = 200 % CashBack + bezplatné STKK žetóny + zvýšené odmeny za stávky v Streakk peňaženke    +++   NÁKUPNÉ UZLY = 200 % CashBack + bezplatné STKK žetóny + zvýšené odmeny za stávky v Streakk peňaženke    +++   NÁKUPNÉ UZLY = 200 % CashBack + bezplatné STKK žetóny + zvýšené odmeny za stávky v Streakk peňaženke    +++   NÁKUPNÉ UZLY = 200 % CashBack + bezplatné STKK žetóny + zvýšené odmeny za stávky v Streakk peňaženke    +++   NÁKUPNÉ UZLY = 200 % CashBack + bezplatné STKK žetóny + zvýšené odmeny za stávky v Streakk peňaženke    +++   NÁKUPNÉ UZLY = 200 % CashBack + bezplatné STKK žetóny + zvýšené odmeny za stávky v Streakk peňaženke   Program odporúčaní

Ak sa s ostatnými porozprávate o fantastických možnostiach STREAKK, získate ďalšie bonusy na nákup uzlov inými účastníkmi.

Existujú 3 spôsoby, ako zarobiť ešte viac peňazí odporúčaním STREAKK.

  • Level-Bonus
  • Rank-Royalty-Bonus
  • Global Lifetime Pool


Všetky bonusy sa vyplácajú v reálnom čase do vášho back office v USDT.
80 % sumy je možné zlikvidovať priamo [Available eUSD]. 20 % zo sumy sa zaplatí do takzvanej „BuyBack Wallet“ [BuyBack Wallet].
Zostatok v „BuyBack Wallet“ [BuyBack Wallet] je ako pokladnička a bude vyplácaný počas 3 štvrťrokov v treťom štvrťroku 2024 so spustením blockchainu STREAKK. Spoločnosť si v podstate požičiava 20 % provízií a používa ich na denné odkúpenie tokenov STKK na burze a ich následné spálenie (ReBuy and Burn).

Môžete vyplatiť disponibilný zostatok [Available eUSD] celý alebo čiastočne na iný USDT účet (Tether), kúpiť si z neho viac uzlov alebo ho preniesť do vašej peňaženky STREAKK APP a delegovať ho tam na vklad (efekt zloženého úročenia).

Dôležitá poznámka: Bonusy z kompenzačného plánu sa vyplácajú len vtedy, ak nie je prekročený váš príjmový limit.
Kto si kúpi uzol, dostane „výnosový kredit“ vo výške 5-násobku (5X) ceny uzla. Napríklad, ak si zakúpite 5 000 USD uzol, máte nárok na bonusové platby až do výšky 25 000 USD.
Ak STREAKK odporúčate, mali by ste sa preto uistiť, že máte dostatočný „príjmový kredit“ a v prípade potreby si včas kúpiť ďalší uzol.
1. Ako funguje bonus úrovne [Level Bonus]?

V pláne Unilevel dostávate fixné percento z predaja uzlov v príslušnej úrovni odporúčania (generácie).Príklad:
Porozprávate sa so svojím priateľom Johnom o STREAKK, ktorý sa potom nadšene zaregistruje v STREAKK prostredníctvom vášho odporúčacieho odkazu. John potom kúpi 5000 dolárový uzol vo svojej back office. John je teraz na úrovni odporúčaní 1 a získate 15% bonus na tento nákup uzla. 750 $ bude rezervovaných priamo vo vašom back office.
John pozve svoju kamarátku Annu a tiež jej povie o tomto dômyselnom obchodnom modeli. Anna sa tiež rozhodne kúpiť uzly a je na úrovni odporúčania 2. Dostanete bonus 10% na všetky nákupy uzlov v tejto úrovni.

Toto pokračuje so zodpovedajúcimi percentami až do úrovne 15.

Dôležitá poznámka: Aktivuje sa len toľko úrovní, koľko je vašich priamych odporúčaní (partnerov na úrovni 1), ktorí si kúpili uzol. Nezáleží na tom, či partneri kúpili uzol za 100 alebo 200 000 dolárov. Odomknutá úroveň zostane odomknutá navždy.
Optimálne je teda mať aspoň 15 aktívnych priamych partnerov, aby sa odomklo všetkých 15 úrovní.Výukový plán kariéry / plán odmeňovania / marketingový plán časť 1 z 3

Výukový plán kariéry / plán odmeňovania / marketingový plán časť 1 z 3
2. Ako funguje Bonus za hodnosť [Rank Royalty Bonus]?

„Hodnostný honorár“ [Rank Royalty Bonus] sa vypláca v štyroch mesačných splátkach po dosiahnutí kariérnej úrovne/hodnoty (celkový akumulovaný objem tímu).Kumulovaný objem tímu je objem predaja celej vašej spodnej línie s prihliadnutím na pravidlo 40 %. Pre každú etapu sa na určenie príslušného akumulovaného objemu tímu použije maximálne 40 % požadovaného kvalifikačného objemu príslušnej hodnosti.

Príklad:
Pre hodnosť „Diamond“ potrebujete celkový objem predaja celého vášho tímu vo výške 250 000 USD. Podľa pravidla 40 % to má za následok maximálny „oprávnený“ objem 100 000 USD na „nohu“. Ak ste dosiahli hodnosť „Diamond“, získate bonus 10 000 $ rozdelených do štyroch mesačných splátok.

Dosiahnutím najvyššej kariérnej úrovne ste zarobili celkovo 4 000 000 $!

Po dosiahnutí poradia sa obrat nevymaže, ale ďalej sa kumuluje s existujúcimi obratmi vo vzťahu k nasledujúcemu poradiu. Na dosiahnutie hodností nie je časový limit.


Výukový plán kariéry / plán odmeňovania / marketingový plán časť 2 z 3

Výukový plán kariéry / plán odmeňovania / marketingový plán časť 2 z 3
3. Ako funguje globálny celoživotný fond [Global Lifetime Pool]?

STREAKK týmto bonusom umožňuje aktívnym partnerom podieľať sa na celkovom mesačnom predaji spoločnosti.Poskytuje sa mesačný fond vo výške 10 % z celkového predaja. V závislosti od mesačného obratu generovaného ich vlastnou zostupnou líniou získajú kvalifikovaní partneri podiely [Shares] v tomto fonde.
Jedna akcia zodpovedá objemu predaja tímu 500 USD.
Percento tohto fondu závisí od dosiahnutého poradia partnera. Čím vyššie hodnotenie, tým vyššie percento.
Od hodnosti „Sapphire 25“ už máte právo zúčastniť sa tu.
„Global Lifetime Pool“ sa vypláca mesačne k 2. dňu v mesiaci.


Výukový plán kariéry / plán odmeňovania / marketingový plán časť 3 z 3

Výukový plán kariéry / plán odmeňovania / marketingový plán časť 3 z 3How To Tutorial: The Global Lifetime Pool of STREAKK

How To Tutorial: The Global Lifetime Pool of STREAKK

Bonusový program STREAKK - kompenzačný plán / marketingový plán / partnerský program / bonusový plán / affiliate program od STKK - Poskytujeme vám webovú stránku / vstupnú stránku s vaším registračným odkazom a vašimi údajmi. Zaregistrujte sa v našom tíme. Jednoduchšie to už byť nemôže.


Streakk -slovenský, Slovak - Slovakia, Slovensko, Slovakia
Albanian, english, belarusian, Bosnian, Bulgarian, Czech, Croatian, Chinese, danish, Finnish, French, hindi, Dutch, Japanese, Hungarian, German, Norwegian, Polish, Portuguese, Greek, romanian, Russian, Slovak, Slovenian, spanish, Serbian, Swedish, Italian, Thai, Turkish, Ukrainian, Vietnamese,

STKK, We earn from (Streakk, streakk.io) :Pridružený program s dômyselným marketingovým plánom / bonusovým programom / kompenzačným plánom s vyplácaním bonusov cez 15 úrovní s Level-Bonus, Rank Royalty Bonus, Global Lifetime Pool. - To, čo odporúčajú, sú uzly na stávkovanie kryptomien, ktoré vám poskytnú zvýšené odmeny za stávkovanie. Zarábajte peniaze s affiliate programom jednoducho za odporúčanie STKK alebo STREAKK. : Bonusový program STREAKK - kompenzačný plán / marketingový plán / partnerský program / bonusový plán / affiliate program od STKK !


slovenský, Slovak - Slovakia, Slovensko, Slovakia
/ Vietnamese, Ukrainian, Turkish, Thai, Italian, Swedish, Serbian, spanish, Slovenian, Slovak, Russian, romanian, Greek, Portuguese, Polish, Norwegian, German, Hungarian, Japanese, Dutch, hindi, French, Finnish, danish, Chinese, Croatian, Czech, Bulgarian, Bosnian, belarusian, english, Albanian, Získajte atraktívne bonusy odporúčaním STREAKK - podľa dômyselného bonusového plánu / marketingového plánu / kompenzačného plánu / partnerského programu / affiliate programu STKK.